AVÍS LEGAL

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini www.altaveucreatiu.com pertanyen a ALTAVEU CREATIU, E, amb domicili fiscal a Can Ramon, s/n, 17182 ESTANYOL (Girona). El CIF d’ALTAVEU CREATIU, E és E-55272082.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de ALTAVEU CREATIU, E o de terceres persones amb qui ALTAVEU CREATIU, E ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. ALTAVEU CREATIU, E difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. ALTAVEU CREATIU, E adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de ALTAVEU CREATIU, E.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. ALTAVEU CREATIU, E no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a www.altaveucreatiu.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. ALTAVEU CREATIU, E no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

ALTAVEU CREATIU, E declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. ALTAVEU CREATIU, E no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per ALTAVEU CREATIU, E

PROTECCIÓ DE DADES
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal ALTAVEU CREATIU, E informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a ALTAVEU CREATIU, E per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de ALTAVEU CREATIU, E amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

Tel.972 44 22 29 - Can Ramon, s/n - 17182 ESTANYOL (Girona)                                                  © 2017 Altaveu Creatiu, E. Tots el drets reservats.         Avís legal